Bytový dům

Standardy ve společných prostorách
Dům

Standardy ve společných prostorách

Budova
U budovy je u podzemních podlaží a prvního nadzemního podlaží jsou nosné a obvodové konstrukce z monolitického železobetonu. Od druhého nadzemního podlaží jsou nosné a obvodové stěny zděné z keramických cihel Porotherm 30 Profi.

Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Vnitřní příčky jsou z materiálu Heluz 11,5 AKU, Heluz 11,5, Heluz 14 a Heluz AKU Kompakt 21.

Podlaha teras či balkonů bude řešena dlažbou 60x60x2 cm uloženou na terčích. Barva dlažby je slonová kost. Uložení dlažby na terčích umožňuje uložit jednotlivé dlaždice velice blízko k sobě, bez použití spárovací hmoty. Tento systém položení umožňuje odvodnění teras a balkonů, kdy na dlažbě nezůstává dešťová voda. Zábradlí balkonů bude řešeno formou mléčného skla.

Střecha je řešena jako plochá s hydroizolací z PVC folie a PES výztužnou vrstvou. Celá střecha je dostatečně zateplena pomocí polystyrenu EPS s dostatečnou únosností. V prostorou nad vjezdovými rampami je navržena zelená střecha pro zvýšení zeleně v okolí domu. Tato střecha je navržena z podobného systému jako plochá střecha, ovšem bude použita tepelná izolace s větší únosností.

Venkovní fasáda bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem (KZS) z polystyrenu EPS či minerální vaty o tloušťce 150 mm a finální úprava bude silikonová omítka.

Bytový dům bude napojený na místní distribuční horkovodní síť a přes tepelný výměník budou zajišťovány dodávky tepla. 

Společné prostory

Povrchová vnitřní úprava zdí je vnitřní jádrová a finální štuková omítka, zdi nadzemních podlaží budou vymalovány v bílé akrylátové barvě.

Výtahová šachta je monolitická železebetonová a výtah je navržen v kovovém provedení.

Vstupní vchodové dveře jsou dvoukřídlé. Přístup do domu bude zajištěn čipy. Domovní zvonky jsou řešeny formou videotelefonu.

Ve vstupní hale bude osazena sestava schránek s vhozem a výběrem zepředu. Poštovní schránky budou v nerez provedení.

U vstupu bude čistící rohož a ve vstupní hale bude za vchodovými dveřmi osazen čistící koberec.

Na podlahách společných prostor chodeb bude použita keramická dlažba v designu betonu a odstínu slonové kosti. Rozměry 40x80 cm.

Podlaha chodby 

 • Keramická dlažba

 • Lepidlo

 • Hydroizolační stěrka

 • Betonová mazanina a kari síť 

 • Separační vrstva (PE folie)

 • Tepelná izolace (EPS 100 Z)

 • Kročejová izolace EPS T 3500

 • Kročejová izolace EPS T 3500

Garáže

Klient má možnost si zakoupit k bytu garážové stání, případně venkovní parkovací stání. Pro informací o nabídce parkovacích stání se podívejte do sekce nabídka bytů/parkovacích a garážových stání. Nebo kontaktujte našeho prodejce.

Vjezd do garáže bude zajištěn garážovými elektrickými vraty na dálkové ovládání. Podlaha garáží je tvořena z betonové mazaniny s povrchovým ochranným voděodolným nátěrem. Betonové stěny jsou pak přetřeny ochranným penetračním nátěrem.

Podlaha v podzemních garážích

 • Ochranný voděodolný nátěr

 • Betonová mazanina + 2x kari sít /nivelační vrstva

 • PVC fóliová izolace

Sklepy
K bytu je možno přikoupit sklep. Zde jsou na výběr dvě varianty sklepů. První standardní, je sklep o velikosti 2,5-3 m2, podlaha je řešena dlažbou a stěny sklepa jsou omítnuty vnitřní jádrovou omítkou. Druhou variantou jsou nadstandardní prémiové sklepy s velkorysými rozměry, často navazující přímo na garážové stání pro větší pohodlí uživatele. Podlaha u této varianty sklepů je betonová mazanina s povrchovým ochranným voděodolným nátěrem.

Betonové stěny jsou pak přetřeny ochranným penetračním nátěrem. Sklep je uzavřen plnými dřevěnými dveřmi včetně kování (klika-klika).

Zbývá 10 bytů na prodej

Zbývá posledních 10 bytů na prodej Vyberte si ten svůj....